Familie side 1.

Morbror Christian fortæller!

Peter har engang bestilt et bånd, hvor vi skulle fortælle om vores livsforløb. Men det falder lettest for mig at skrive, så det vil jeg nu prøve. Og forhåbentlig således, at efterfølgende slægtled kan studere emnet, dersom det har interesse.


Først lidt om familieforhold: Jeg er født "Ågård" i Stagstrup 26/3 1922. -Far hed Martin Hammer- han var født i "Kirkegård" Skyum 6/6 1882.-Farfar, Peter Hammer, var sognefoged og vist også sognerådsformand. Farfar var kendt for at være ret så charmerende, med godt humør og sådan husker jeg ham også, -selv om jeg ikke var ret gammel, da han døde 71 år gammel. -Han ligger begravet i Skyum. Farfar var tildelt "Dannebrogsordenen" -som det hed dengang. Farfar f 23/4,1854, død 22/12,1925. Farmor, Mariane Hammer, var født Munk. Hende har jeg ikke kendt, men hun må have været en tiltalende person, hun er nemlig kaldt op- ikke mindre end 5 gange i den nærmeste familie. Farmor døde i barselseng, kun 41 år gl. Hun var født 18/6, 1854 og døde 25/10, 1895.

Farmor Mariane, var jo født Munk. -Efter forlydende, stammer slægten Munk i Thy, helt tilbage fra adelsslægten Munk-Hvor bl.a. Kirsten Munk fra Kristian den fjerdes tid, stammede fra gården "Nørlund" i Jylland. (Efter Fabricius, Damnarkshistorie).-Kirsten Munk var mor til Leonora Kristina, så her er der måske en opgave for en slægtsforsker. -Til hjælp kan fortælles, at Kirsten Munks far var lensmand i Norge. Men han faldt i unåde hos kongen, og boede derefter på gården "Nørlund" Det kan godt passe med, at denne gård var beliggende heroppe i denne del af landet. Da Norge hørte med til riget, var Thy det sted, hvor der var kortest afstand til Norge. Med de skibe, som var til rådighed dengang, drev man en omfattende studehandel fra Thykysten. Der findes mange beretninger herom. Bl. a. med korneksport til Norge-og man fik tømmer med hjem.

Far havde følgende søskende: Kresten, Niels, Karl, Petrus, Marius, Anna, og Dorthea. Kresten var gårdejer, boede først i Ås. Her var han bl. a. sognerådsformand for Skjoldborg -Kallerup kommune. Han flyttede siden til "Højvang" i Tingstrup, men han vedblev med meget offentlig arbejde, og sad i bestyrelsen for H&L-Banken lige til sin død. Han var gift med Dorthea, hun var søster til Karl Knakkegård, som var gift med fars søster Dorthea. De havde 3 børn: Kresten, Mariane og Else. Kresten var gift med Stinne. de boede i "Bromølle" Skovsted, en meget forfalden gård da de overtog den. De gravede kanaler, byggede pumpestationer og gennemdrænede jorden, samt byggede helt nye bygninger og drev den mønsterværdigt i mange år. De var barnløse. Mariane var gift m. købmand Viggo Jeppesen i Thisted. Deres søn -Niels Kristian, døde som ung. Else var gift med Kai Lykke. Han var direktør hos Valdemar Smith, Thisted. De havde en datter, Dorthe- Men hun døde også ret ung.

Farbror Niels var læge i Thisted fra 1910 til 1941. Han var vist i mange år den, som havde den største praksis i byen. Han var meget vellidt, selv om han havde sine egne meninger om mange ting. Han var ikke så populær hos apotekerne, fordi han skrev diætsedler m. råkost i stedet for recepter. Dengang var der et hotel i Thisted, som hed "Thy". Her var der sommertheater hvert år. Onkel Niels var fast indslag hvert år, med hans råkost, så han var forud for hans tid m. dette. Onkel Niels var gift med Rigmor, som var sygeplejerske. Der var ingen børn i ægteskabet. Tempel-gongongen og de fleste af vore malerier, stammer fra ham.


Farfar, Peter Hammer, var sognefoged


Farmor, Mariane Hammer,
var født Munk.

Farbror Niels Hammer's diæt
 
Til side 2
Tilbage til slægtsforsiden