Familie side 2.

Farbror Karl

Farbror Karl husker jeg som en høj flot mand, - han havde en god gård i Hassing og var gift med Johanne, søster til dengang kendte statskonsulent i Sønderjylland, Toftdahl Møller. De havde sønnen Marius Hammer. Han begyndte på dyrlægestudiet, men kom som 24 årig meget alvorlig til skade ved et trafikuheld i København.-Om det var på grund af ulykken, vides ikke, men han genoptog ikke dyrlægestudiet. Han blev siden direktør for et selskab i København, og gift med en søster til læge Hvass Hansen's hustru i Koldby.


Farbror Petrus var postkontrollør i Thisted. Han var gift, men havde ingen børn, døde ret ung.
Farbror Marius overtog fødegården "Kirkegården" i Skyum. Han kunne ikke klare kriseårene før 2. verdenskrig, men blev sælger for et tobaksfirma og bosatte sig i Fjerritslev. Han var gift med Else. som var født Harkjær, og stammede fra gården "Store Todbøl". De havde 3 børn : Jens Peter, student under krigen, arresteret af Gestapo og ført til Tyskland, men overlevede.- Han blev prokurist i et stort tæppefirma Vejle, men flyttede siden til København. De to piger blev kaldt "Søster"og "Tut". Jeg kan desværre ikke rigtig huske deres navne, men mener det var Mariane og Dorthe. "Søster" var sygeplejerske på Rigshospitalet i mange år. "Tut" var laborant På Serum-Laboratoriet i København.

Faster Anne var gift med Anders Yde og de boede i "Midholm" Skjoldborg. De havde to børn: Mariane blev gift med Anders Frøkjær, Ås. Jens, som ville være dyrlæge, men han kunne ikke klare studierne, og endte som vicevært, for et stort ejendomskompleks i København.
Faster Dorthea blev gift med Karl Knakkegård. De boede i "Knakkegård", Skyum, som dengang var en af de mest veldrevne gårde i Skyum. Onkel Karl overtog hvervet som sognefoged efter bedstefar, han blev også sognerådsformand, og var det vist lige til sin død i 1945. -Jeg var med til at bære ham til hans grav.. Faster Dorthea døde kun 46 år gl. Onkel Karl forkælede herefter sit eneste barn Mariane, ud over alle grænser. Måske var dette årsagen til, at hun ikke faldt så heldig ud, som man forventede. Hun blev gift med Kristian Nielsen. Onkel Karl købte en lille gård til dem i Stagstrup "Kirketoft" Efter onkels død overtog de "Knakkegård", men det kunne de ikke klare, og blev nødt til at sælge. Derefter købte de en kro i Århus.

Hermed slutter beretningen om min fars familie, som jeg har kendt, på nær farmor og farbror Petrus, de var begge døde før min fødsel.- Men de øvrige har jeg kendt godt, fordi der var et godt sammenhold i familien, man skiftedes til at holde sammenkomster, der var børnene med.
En nærmere omtale af far, følger senere. Far døde meget pludselig 18. jan. 1942. kun 59 år gl. Det var den meget strenge krigsvinter-.Bilkørsel var stoppet under hele krigen, far havde ærinde i Snedsted og måtte bruge cyklen, selv om der var ca.25 frostgr.-Far nåede lige at komme hjem og ind i soveværelset, der faldt han død om, ramt af hjertestop. Der fandt jeg ham. Tømrermester Edward Vang, som var en af fars venner, hjalp mig med at pynte garagen med papir og gran.-Så stod fars kiste her, indtil begravelsen, der fandt sted i 30 gr.frost. Netop den dag- kulderekord for denne vinter. Jeg kørte selv fars kiste til begravelsen med vore egne heste og vogn.


Jenny

Dorthea

Min Far Martin Hammer
Til side 3.
Tilbage til slægtsforsiden