Mor og Far, Side 3.

Mor døde 27/7. 1986.

Mor blev jo gammel, hun blev 91 år gl. men fra ca. 80 år, stærkt svækket. - Jeg vil altid huske hende fra min barndom og ungdom, som en meget smuk kvinde og en sød og omsorgsfuld mor, der ville gøre alt for sine børn Desværre blev mor enke i en meget ung alder. Mor var kun 46 år gl. da far pludselig døde af hjertestop. 4 år efter, i 1946, overtog Lis og jeg gården, efter at vi var blevet gift 18 april. Mor købte en villa i Thisted. Og herefter levede mor kun for sine børn og børnebørn. Mor var jo vant til at gå og pylre-om far, for de levede sammen i et meget godt ægteskab. Nu bagefter kan jeg godt se, at det har været meget hårdt, at blive ene i så ung en alder

Far lignede sin bror Niels på flere områder. De to brødre havde også megen kontakt med hinanden. Jeg husker farbror Niels sagde engang, at far var lige så meget læge som ham. Far var meget plaget af gigt, og han prøvede alle mulige slags medikamenter, som bror Niels fik sendt som prøvepakker fra medicinal- firmaerne, men lige lidt hjalp det. -Farbror ville have far til at spare på tobak og kaffe, samt følge en råkost diæt.-Det mente far ikke var nødvendig. Men han skulle nok have lyttet til det gode råd, for gigten plagede ham meget, lige til hans død, 1942 kun 59 år gl.

Far var meget interesseret i mekanik. Han var en af de første, som fik automobil her i området, ca. 1920. Den første var tysk. Jeg husker, at far fortalte den var med kaleche og udvendig håndbremse. Siden en Ford, også med kaleche. Derefter den høje lukkede Ford. T. (H.G.F. kaldtes den populært). Men så i 1929, forærede morfar sine to døtre hver en ny Ford.- en lav model og en meget god bil, som vi kørte mange og lange ture i. Prisen på en ny bil var dengang ca. 4000 kr.

Mors bedste veninde var Karen Pedersen Viby Sj., De blev ved med at have kontakt indtil Mor blev 80 år. I 1938 fik vi besøg af mors veninde og hendes mand mejeriejer Vilhelm Pedersen, ( morfar til Peter Brixtofte, borgmester i Farum og venstre politiker). - De kom kørende i en ny Ford V.8.amr. model. Denne bil gjorde et stort indtryk på far, og da vi havde været heldige med vores sølvrævefarm, så syntes far vi skulle have en magen til. Nu var prisen 8000 kr. -Det var en stor luksus i forhold til de foregående. Men nu kom krigen og bilen kom til at stå opklodset i garagen i 6 år. Da vi måtte køre igen, 1946, da havde far været død i 4 år, og Lis og jeg overtog bilen og brugte den i 11 år.

Far ville gerne prøve noget nyt. Vi var nogle af de første der fik malkemaskine. (Ca. 1925) Amerikansk og hed "Perfeetion". Far fik 25 kr. af firmaet, når der meldte sig en ny køber i oplandet. Vi fik kornblæser på tærskemaskinen, så slap vi for at bære korn i sække. Gødningsspreder fik vi, da den kom frem. -Far dyrkede kløverfrø og rapgræsfrø. -Dette at far var med på det nye, der kom frem, var nok medvirkende til , at far havde sine medhjælpere i lang tid. -I den tid jeg kan huske, havde vi kun to forkarle. Desuden en andenkarl, samt fodermester, og mor havde en husassistent. I kriseårene ca. 1932 oprettede far en sølvrævefarm, som jeg passede i ca. 2 år, efter skolen -1936.

Med hensyn til politik, så var far ikke medlem af noget parti, men stemte på personer han syntes om, og mor fulgte ham altid.-Religion; -her var både far og mor overbevidste Grundtvigianere. De havde begge været på højskole, og levede på en egn, hvor Indre Mission stod meget stejl over for andre.
Økonomi: Dersom man sammenligner med kolleger i landbruget,- så var den god.
Far var meget interesseret
i mekanik.

Her er Karen's 5 døtre - den mindste er Peter Brixtofte's Mor.

Far og Mor som unge.
Til side 4
Tilbage til slægtsforsiden