Familie side 5.

Lausine, kaldet Sine.

Mormor,
stammede fra "Lyngsgård" på Thyholm.

Hun var født 1860, og var som ung på højskole. Derefter 3 år i huset hos pastor Lundø, Harritslevpræstegård v. Hjørring. Derefter 1 år som husholdningselev hos prop. Bendix, "Skibstedgård" Bedstemor blev gift med bedstefar i 1884, og de overtog "Hovgården" i Vibberstoft samme år. Denne gård var i meget ringe stand. Uden besætning og med dårlige bygninger. De arbejdede hårdt for at fa jorden drænet og merglet, og bygningerne fik de også repareret. Alt dette på trods af, at Mormor var meget syg i de første år- Det var hendes ene knæ, der var dårlig. Bedstemor blev opereret på sygehuset i Viborg. Men det resultat, at benet blev stift. Det var ikke nogen let start for en ung landhusmor. Men bedstemor var ikke den, som beklagede sig, Hun var altid i godt humør, og havde bestemte meninger om, hvordan tilværelsen skulle forme sig.

Efter bedstefars død i 1928, ville bedstemor ikke bo alene i "Bøgen". -Derefter skiftedes hun til at bo hos sine to døtre. -Vi fik indrettet et værelse til hende, og på denne måde fik jeg et meget nært forhold til bedstemor.- I drengeårene, når der var problemer, så var det rart at komme ind til bedstemor, hun var altid parat til at hjælpe og trøste. Bedstemor døde 1946, og er ligesom bedstefar begravet på Villerslev kirkegård.

Mormors bror, overdyrlæge Dam, Bjeningbro. Jeg husker denne familie, fordi de kom ret jævnlig i mit hjem. Og vi besøgte også dem Bl. a. havde de et dejligt sommerhus ved Tange sø. Her sejlede vi rundt i deres båd. Af brevet til bedstemor fremgår det, at dyrlægen var en type, der ikke gav op på grund af alder. Da han skulle pensioneres fra sit arbejde på slagteriet, ja, så begyndte han bare på almindelig dyrlæge-praksis igen. Selv om han var fyldt 70 år. Der var 3 sønner: Poul i Esbjerg, havde sønnen Henning, som kom på ferie hos os Poul havde været mejerist på New Zealand og deltaget i første verdenskrig på engelsk side, hvor han havde en stilling på slagteriet, og hans familie besøgte vi også. Han var ugift og kom hver sommer og holdt sommerferie hos os og i Vibberstoft.

Bedstemor havde en god hukommelse. Hun kunne fortælle om, hvordan tyskerne hærgede Thyholm 1865-66. De stjal alle de bedste heste, som de kom i nærheden af. Dengang var hun 5-6 år. Ligeledes fortalte hun om en morbroder, der opkøbte stude, og drev dem i store flokke til Hamburg.

Men hermed vil jeg slutte beretningen om min nærmeste slægt,- de fleste har jeg kendt godt.
Og som det fremgår, har de fleste været dybt forankeret i tilværelsen på landet.
Vinteren 1944, mødte jeg en smuk ung pige, der også var fra dette miljø. -Og efter nogen tid blev vi enige om at prøve og skabe en tilværelse sammen. Lis, er hun altid blevet kaldt, men hendes døbenavn er Ella Elisabet Vestergård, og hun er født i "Visby Vestergård".
Fader: Hans Christian Vestergård, f 7/7. 1879. d 7/12. 1969.
Moder: Nielsine Marie f Jørgensen 29/11. 1884. d 6/9. 19 75. Slægtsforholdene på Vestergård- siden, har Lis selv beskrevet.


Thomas Houmark

Hovgaard i Vibberstoft 1900

Kongelig Orden
Tilbage til slægtsforsiden